Rozróżnij podobne znaki – 田 / 甲 / 申 / 由 / 曲 (#20)

Dzisiaj poznamy podobne znaki – 田 / 甲 / 申 / 由 / 曲 (tián / jiǎ / shēn / yóu / qǔ) Przykłady występowania 田 tián: 田鼠 tiánshǔ – mysz polna 慕田峪 Mùtiányù – Mutianyu (fragement Wielkiego Muru)   Przykłady występowania 甲 jiǎ: 甲级 jiǎjí – pierwszorzędny, najwyższej klasy 甲方 – pierwsza strona (w kontekście osób w umowach) […]

Znaki z wieloma odczytaniami – 角 jiǎo / jué (#22)

Zapraszamy do kolejnego wpisu z serii – „Znaki o wielu wymowach”. Dzisiaj zapoznamy się ze znakiem 角. Ma one dwie wymowy – jiǎo / jué. Przykłady występowania 角 jiǎo: 角度 – jiǎodù – kąt 三角形 – sānjiǎoxíng – trójkąt 海角 – hǎijiǎo – przylądek / cypel   Przykłady występowania 角 jué: 角色 – juésè – rola 主角 – zhǔjué […]

Historia do znaku – 问 wèn (#49)

Poznamy dzisiaj historyjkę do znaku 问 wèn, który oznacza pytać. Zapamiętamy ten znak w bardzo prosty sposób – jeśli rozłożymy go na części składowe. Z czego składa się znak: 门 mén – drzwi 口 kǒu – usta – w naszej historyjce mówić   Jak zapamiętać: W firmie mam własne biuro, w którym pracuję sam. Jeśli ktoś chce […]

一下 yīxià – czasownik wykonywany przez krótki czas

Dzisiejszy wpis poświęcimy 一下 yīxià. Użyjemy 一下 yīxià, gdy chcemy pokazać, że czasownik jest wykonywany „trochę” lub przez krótki okres czasu. Zapraszamy do naszych przykładów poniżej.   Struktura: czasownik + 一下   Przykłady: 你看一下。 Nǐ kàn yīxià. Popatrz / Rzuć okiem. 请等一下。 Qǐng děng yīxià. Proszę, poczekaj chwilkę. 让我自我介绍一下。 Ràng wǒ zìwǒ jièshào yīxià. Pozwól, […]

由于 – yóuyú – z powodu; ze wględu na

由于 yóuyú – to przydatna konstrukcja gramatyczna, która wyraża znaczenie „z powodu” lub „ze wględu na”. Po 由于  yóuyú umieszczamy przyczynę, a następnie skutek. Zapraszamy do czytania.   Struktura: 由于 + przyczyna   Przykłady: 由于天气原因,您的航班推迟起飞。 Yóuyú tiānqì yuányīn, nín de hángbān tuīchí qǐfēi. Ze względu na pogodę, Pana lot jest opóźniony. 由于他辞职了,原来的计划取消了。 Yóuyú tā cízhíle, yuánlái […]

Rozróżnij podobne znaki – 放 / 族 / 旅 / 游 / 施 / 旗 / 旋 (#19)

Dzisiaj poznamy podobne znaki – 放 / 族 / 旅 / 游 / 施 / 旗 / 旋 (fàng / zú / lǚ / yóu /shī /qí /xuán) Przykłady występowania 放 fàng: 放弃 – fàngqì – zaniechać, zrezygnować 播放 – bōfàng – nadawać, transmitować   Przykłady występowania 族 zú: 民族 – mínzú – grupa etniczna 部族 – bùzú – […]

Przydatne chengyu z historyjkami dla początkujących #19

拔苗助长 – dosł.: wyciągać sadzonki do góry by szybciej rosły ; gdy się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy To chengyu związane jest historyjką o pewnym młodym rolniku, który zamiast regularnej i powolnej pracy, chciał osiągnąć bardzo szybkie rezultaty. Był to bardzo niecierpliwy człowiek. Każdego dnia, głowił się nad tym jak sprawić by jego roślinki […]

Znaki z wieloma odczytaniami – 中 zhōng / zhòng (#21)

Zapraszamy do kolejnego wpisu z serii –  „Znaki o wielu wymowach”. Dzisiaj zapoznamy się ze znakiem 中. Ma one dwie wymowy – zhōng / zhòng . Przykłady występowania 中 zhōng: 中国 – Zhōngguó – Chiny (Państwo Środka) 中文 – Zhōngwén – j. chiński 中心 – zhōngxīn –  centrum   Przykłady występowania 中 zhòng: 中的 – zhòngdì – trafić […]

Historia do znaku – 京 jīng (#48)

Poznamy dzisiaj historyjkę do znaku 京 jīng, który oznacza stolica. Zapamiętamy ten znak w bardzo prosty sposób – jeśli rozłożymy go na części składowe. Z czego składa się znak: 丶 – kropka 一 yī – jeden 口 kǒu – usta 小 xiǎo – mały   Jak zapamiętać: Skończyliśmy studia z języka chińskiego, zamykamy więc ten […]

Historia do znaku – 略 lüè (#47)

Poznamy dzisiaj historyjkę do znaku 略 lüè, który oznacza strategia / plan / zarys / podsumowanie. Zapamiętamy ten znak w bardzo prosty sposób – jeśli rozłożymy go na części składowe. Z czego składa się znak: 田 – tián – pole 各 gè – każdy, każde   Jak zapamiętać: Prawdziwy rolnik musi mieć strategię dla swoich upraw. Nasz […]