Słownictwo dla HSK1

爱 ài Znaczenia: miłość / kochać / lubić / miłować   Zdanie przykładowe: 我爱你。 Wǒ ài nǐ. Kocham cię.   我爱学习中文。 Wǒ ài xuéxí Zhōngwén. Uwielbiam uczyć się języka chińskiego.   八 bā Znaczenia: osiem   Zdanie przykładowe: 八个人 bā ge rén Osiem osób   爸爸 bàba Znaczenia: tata / tato / ojciec   Zdanie […]