又…又… oraz 既…又…

Dziś dwie bardzo proste gramatyczne konstrukcje, które przydadzą nam się przy opisie osób lub kiedy chcemy powiedzieć o kilku czynnościach wykonywanych jednocześnie itp. Jeśli chcemy ułożyć zdanie z wyliczeniem „i…i…” (po angielsku można to przetłumaczyć jako „both…and…”) to potrzebujemy prostej konstrukcji: TEMAT + 又 (yòu) + PRZYMIOTNIK I + 又 (yòu) + PRZYMIOTNIK II Lub […]

再 zài – ponownie, jeszcze raz, znowu – w przyszłości

再 zài oznacza „znowu”, „ponownie” czy „jeszcze raz”. Używane jest do zdarzeń przyszłych, w przeciwieństwie do 又 yòu, które pojawia się w zdaniach przeszłych. Struktura: Podmiot + 再 + czasownik   Przykłady: 现在下班了, 请你星期一再来吧 。 Xiànzài xiàbānle, qǐng nǐ xīngqí yī zàilái ba. Teraz już kończymy pracę. Proszę przyjść ponownie w poniedziałek. 请再说一遍。 Qǐng zàishuō […]

Wybory i możliwości (lub / albo) w zdaniach twierdzących – 或者 huòzhě

W jednym z wcześniejszych artykułów gramatycznych poznaliśmy 还是 háishì, które używane do wyrażania wyborów w zdaniach pytających. W dzisiejszym wpisie przedstawimy sobie  或者 huòzhě, które pojawia się w zdaniach twierdzących.   Struktura: Opcja A + 或者 huòzhě + Opcja B   Przykłady: 你得打个电话或者发个电子邮件。 Nǐ dei dǎ gè diànhuà huòzhě fā gè diànzǐ yóujiàn. Musisz zadzwonić albo […]

没有 méiyǒu – zaprzeczanie przeszłej czynności

W jednym z wcześniejszych wpisów gramatycznych przedstawialiśmy sobie czasownik 有 yǒu, który oznacza mieć. Powiedzieliśmy sobie, że aby zaprzeczyć ten czasownik musimy użyć 没, co da nam 没有méiyǒu. 没有 méiyǒu jednak ma też inne zastosowanie w chińskim. Użyjemy 没有 méiyǒu do pokazania, że wybrana czynność w przeszłości się nie wydarzyła. Zapraszamy do przejrzenia przykładów. Struktura: Podmiot + […]

一直 yīzhí – cały czas, ciągle, bez przerwy

W języku chińskim użyjemy  一直 (yīzhí) gdy chcemy wyrazić znaczenie „cały czas”, „ciągle”, „bez przerwy”. Skorzystamy z 一直 (yīzhí) kiedy będziemy chcieli pokazać, że coś dzieje się ciągle od jakiegoś czasu lub gdy coś będzie działo się nieustannie w przyszłości.   Przykłady: 我 一直 在 哥哥的公司工作。 Wǒ yīzhí zài gēgē de gōngsī gōngzuò. Cały czas […]

由于 – yóuyú – z powodu; ze wględu na

由于 yóuyú – to przydatna konstrukcja gramatyczna, która wyraża znaczenie „z powodu” lub „ze wględu na”. Po 由于  yóuyú umieszczamy przyczynę, a następnie skutek. Zapraszamy do czytania.   Struktura: 由于 + przyczyna   Przykłady: 由于天气原因,您的航班推迟起飞。 Yóuyú tiānqì yuányīn, nín de hángbān tuīchí qǐfēi. Ze względu na pogodę, Pana lot jest opóźniony. 由于他辞职了,原来的计划取消了。 Yóuyú tā cízhíle, yuánlái […]

真 zhēn – naprawdę

真 zhēn to przysłówek oznaczający „naprawdę”. Umieszczany jest przed przymiotnikami lub też przed niektórymi czasownikami.   Struktura: 真 + przymiotnik lub 真 + czasownik   Przykłady: 哇!你家真大! Wa! Nǐ jiā zhēn dà! Wow! Twój dom jest naprawdę duży! 这本书真有意思。 Zhè běn shū zhēn yǒuyìsi. Ta książka jest naprawdę interesująca. 她真漂亮。 Tā zhēn piàoliang. Ona jest […]

Konstrukcja 不但 bùdàn …,而且 érqiě …

Konstrukcja 不但 bùdàn …,而且 érqiě …  jest bardzo przydatna. Dzięki niej możemy konstruować zdania typu „nie tylko, ale też” lub „nie tylko … lecz także”. Będziemy używać tej konstrukcji jeśli zechcemy umieścić dwie informacje w zdaniu o podobnej wartości znaczeniowej. Zapraszamy do czytania.   Struktura: Podmiot + 不但 ………., 而且 ………..   Przykłady: 我不但 会唱歌,而且 会 […]

Wyrażanie powinności za pomocą 应该 yīnggāi

Często chcemy komuś doradzić, aby podjął jakieś działanie lub przeciwnie … powiedzieć, że nie powinien czegoś robić. W takiej sytuacji 应该 yīnggāi jest najodpowiedniejszym wyborem. Jest to bardzo prosta konstrukcja – wystarczy, że przed czasownikiem dodamy słówko 应该 lub 不应该.   Struktura: Podmiot + 应该 + czasownik   Przykłady: 明天我们应该去北京。 Míngtiān wǒmen yīnggāi qù Běijīng. Powinniśmy jutro pojechać do […]

多少 duōshao oraz 几 jǐ – ile, ilu, jak dużo

多少 duōshao oraz 几 jǐ – to dwa ważne słówka pytające, używane gdy chcemy zapytać o ilość. Czym się różnią? 多少 duōshao użyjemy w sytuacji, kiedy ilość o którą pytamy wynosi więcej niż 10. 几 jǐ będzie używane dla małych ilości – mniejszych niż 10.   Struktura: 多少 + (Klasyfikator) + Rzeczownik lub 几 + Klasyfikator […]