一点儿 yīdiǎnr

Na dziś gramatyka dla początkujących, a konkretniej 一点儿, które pewnie większość z Was już gdzieś spotkała. Dla tych całkiem „zielonych”; jest to bardzo wdzięcznie wyglądające słówko, które oznacza „trochę”, „niewiele” itp. Poza oczywistym użyciem, które teraz pewnie przychodzi Wam do głowy, słówka tego możemy używać także, aby nieco „zmiękczyć” zdanie, nadać mu bardziej neutralny ton […]

正在 zhèngzài i 在 zài – czas teraźniejszy

Oba te słowa używane są jako czasowniki posiłkowe do wyrażenia, że ktoś właśnie coś robi, jest w trakcie robienia czegoś. Można rozumieć to jako angielskie –ing w czasie teraźniejszym ciągłym (present continuous). Struktura: Podmiot + 在/正在 + czasownik + dopełnienie Przykłady: 她在看书。 Tā zài kànshū. Ona czyta książkę. 儿子正在写作业。 Érzi zhèngzài xiě zuòyè. Syn pisze […]

再 zài – ponownie, jeszcze raz, znowu – w przyszłości

再 zài oznacza „znowu”, „ponownie” czy „jeszcze raz”. Używane jest do zdarzeń przyszłych, w przeciwieństwie do 又 yòu, które pojawia się w zdaniach przeszłych. Struktura: Podmiot + 再 + czasownik   Przykłady: 现在下班了, 请你星期一再来吧 。 Xiànzài xiàbānle, qǐng nǐ xīngqí yī zàilái ba. Teraz już kończymy pracę. Proszę przyjść ponownie w poniedziałek. 请再说一遍。 Qǐng zàishuō […]

没有 méiyǒu – zaprzeczanie przeszłej czynności

W jednym z wcześniejszych wpisów gramatycznych przedstawialiśmy sobie czasownik 有 yǒu, który oznacza mieć. Powiedzieliśmy sobie, że aby zaprzeczyć ten czasownik musimy użyć 没, co da nam 没有méiyǒu. 没有 méiyǒu jednak ma też inne zastosowanie w chińskim. Użyjemy 没有 méiyǒu do pokazania, że wybrana czynność w przeszłości się nie wydarzyła. Zapraszamy do przejrzenia przykładów. Struktura: Podmiot + […]

一直 yīzhí – cały czas, ciągle, bez przerwy

W języku chińskim użyjemy  一直 (yīzhí) gdy chcemy wyrazić znaczenie „cały czas”, „ciągle”, „bez przerwy”. Skorzystamy z 一直 (yīzhí) kiedy będziemy chcieli pokazać, że coś dzieje się ciągle od jakiegoś czasu lub gdy coś będzie działo się nieustannie w przyszłości.   Przykłady: 我 一直 在 哥哥的公司工作。 Wǒ yīzhí zài gēgē de gōngsī gōngzuò. Cały czas […]

一下 yīxià – czasownik wykonywany przez krótki czas

Dzisiejszy wpis poświęcimy 一下 yīxià. Użyjemy 一下 yīxià, gdy chcemy pokazać, że czasownik jest wykonywany „trochę” lub przez krótki okres czasu. Zapraszamy do naszych przykładów poniżej.   Struktura: czasownik + 一下   Przykłady: 你看一下。 Nǐ kàn yīxià. Popatrz / Rzuć okiem. 请等一下。 Qǐng děng yīxià. Proszę, poczekaj chwilkę. 让我自我介绍一下。 Ràng wǒ zìwǒ jièshào yīxià. Pozwól, […]

由于 – yóuyú – z powodu; ze wględu na

由于 yóuyú – to przydatna konstrukcja gramatyczna, która wyraża znaczenie „z powodu” lub „ze wględu na”. Po 由于  yóuyú umieszczamy przyczynę, a następnie skutek. Zapraszamy do czytania.   Struktura: 由于 + przyczyna   Przykłady: 由于天气原因,您的航班推迟起飞。 Yóuyú tiānqì yuányīn, nín de hángbān tuīchí qǐfēi. Ze względu na pogodę, Pana lot jest opóźniony. 由于他辞职了,原来的计划取消了。 Yóuyú tā cízhíle, yuánlái […]

真 zhēn – naprawdę

真 zhēn to przysłówek oznaczający „naprawdę”. Umieszczany jest przed przymiotnikami lub też przed niektórymi czasownikami.   Struktura: 真 + przymiotnik lub 真 + czasownik   Przykłady: 哇!你家真大! Wa! Nǐ jiā zhēn dà! Wow! Twój dom jest naprawdę duży! 这本书真有意思。 Zhè běn shū zhēn yǒuyìsi. Ta książka jest naprawdę interesująca. 她真漂亮。 Tā zhēn piàoliang. Ona jest […]

没办法 méi bànfǎ – wyrażenie niemożności wykonania czynności

Przy pomocy 没办法 méi bànfǎ możemy pokazać, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Dosłownie 没办法 méi bànfǎ oznacza „nie ma metody”. Zachęcamy do czytania.   Struktura: Podmiot + 没办法 + Czasownik   Przykłady: 她现在没办法接你的电话。 Tā xiànzài méibànfǎ jiē nǐ de diànhuà. Ona teraz nie jest w stanie odebrać twojego telefonu. 他没办法离开这个地方。 Tā méibànfǎ líkāi zhège dìfāng. […]

快要 … 了 – wkrótce / niebawem / prawie już

Często chcemy pokazać, że coś może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Aby to zrobić możemy skorzystać z jednej z następujących konstrukcji: 快要 … 了, 快 … 了, 要⋯⋯了.   Struktura: 快要 … 了 / 快 … 了  / 要⋯⋯了   Przykłady: 快要六点了。 Kuàiyào liù diǎnle. Jest już prawie szósta. 快下雨 了 。 Kuài xiàyǔ le. Zaraz […]