Słownictwo – grupy etniczne w Chinach – część II

  拉祜族 Lāhù Zú Lahu   珞巴族 Luòbā Zú Lhoba   黎族 Lí Zú Li   傈僳族 Lìsù Zú Lisu   满族 Mǎn Zú Mandżurowie   毛南族 Máonán Zú Maonan   苗族 Miáo Zú Miao   门巴族 Ménbā Zú Monba   蒙古族 Měnggǔ Zú Mongołowie   仫佬族 Mùlǎo Zú Mulam   纳西族 Nàxī Zú Naxi […]

Słownictwo – grupy etniczne w Chinach – część I

  阿昌族 Āchāng zú Achang   白族 Bái zú Bai   布朗族 Bùlǎng zú Blang   保安族 Bǎo’ān zú Bonan   布依族 Bùyī zú Bouyei   傣族 Dài zú Dai   达斡尔族 Dáwò’ěr zú Daur   德昂族 Dé’áng zú Deang   独龙族 Dú lóng zú Derung   侗族 Dòng zú Dong   东乡族 Dōngxiāng zú […]

Słownictwo – chińskie strony internetowe

  网易 Wǎngyì 163.com   360官网 360 Guānwǎng 360.cn   百度 Bǎidù baidu.com   中国网 Zhōngguówǎng china.com.cn   点评网 Diǎnpíngwǎng dianping.com   凤凰网 Fènghuángwǎng ifeng.com   爱奇艺 Àiqíyì iqiyi.com   京东 Jīngdōng jd.com   酷6网 Kù 6 wǎng ku6.com   人民网 Rénmín wǎng people.cn   新浪网 Xīnlàng wǎng sina.com.cn   搜狗 Sōugǒu sogou.com 搜狐 Sōuhú […]

Słownictwo – ptaki

信天翁 xìntiānwēng albatros 野鸡 yějī bażant 鹭 lù czapla 鹅 é gęś 火鸡 huǒ jī indyk 鹰 yīng jastrząb 鸭 yā kaczka 秃鹰 tū yīng kondor 鸬鹚 lú cí kormoran 母鸡 mǔ jī kura 鹧鸪 zhè gū kuropatwa 天鹅 tiān’é łabędź 海鸥 hǎi’ōu mewa 鹫 jiù myszołów 鹰 yīng orzeł 鹈 tí pelikan 鹌鹑 ānchún […]

Słownictwo – hotel

行李 xínglǐ bagaż   登记 dēngjì zameldować się (check-in)   退房 tuì fáng wymeldować się (check-out) 宾馆 bīnguǎn hotel   房卡 fáng kǎ karta do pokoju   钥匙 yàoshi klucz 空调 kōngtiáo klimatyzacja 护照 hùzhào paszport   双人间 shuāng rénjiān pokój z podwójnym łóżkiem   单人间 dān rénjiān pokój z pojedynczym łóżkiem   房间 fángjiān pokój […]

Słownictwo – podział administracyjny Chin

Prowincje CHRL 安徽省 Ānhuīshěng Anhui   福建省 Fújiànshěng Fujian   甘肃省 Gānsùshěng Gansu   广东省 Guǎngdōngshěng Guangdong (Kanton)   海南省 Hǎinánshěng Hajnan   河北省 Héběishěng Hebei   黑龙江省 Hēilóngjiāngshěng Heilongjiang   河南省 Hénánshěng Henan   湖北省 Húběishěng Hubei   湖南省 Húnánshěng Hunan   江苏省 Jiāngsūshěng Jiangsu   江西省 Jiāngxīshěng Jiangxi   吉林省 Jílínshěng Jilin   […]

Słownictwo – matematyka

  球体 qiútǐ kula 正方形 zhèngfāngxíng kwadrat   圆形 yuánxíng okrąg   六边形 liùbiānxíng sześciokąt   长方形 chángfāngxíng prostokąt   半径 bànjìng promień   菱形 língxíng romb   直径 zhíjìng średnica   圆锥体 yuánzhuītǐ stożek   立方体 lìfāngtǐ sześcian   三角形 sānjiǎoxíng trójkąt   圆柱体 yuánzhùtǐ walec   加 jiā dodawać   除 chú dzielić […]

Słownictwo – przyprawy, zioła i zboża

  八角 bājiǎo anyż   罗勒 luólè bazylia   肉桂 ròuguì cynamon 蒜 suàn czosnek   姜 jiāng imbir   大麦 dàmài jęczmień   姜黄 jiānghuáng kurkuma   玉米 yùmǐ kukurydza   小茴香 xiǎohuíxiāng kminek   薄荷 bòhe mięta   燕麦 yànmài owies 欧芹 ōuqín pietruszka   小米 xiǎomǐ proso   小麦 xiǎomài pszenica   […]