Porównanie 知道 zhīdào oraz 认识 rènshi

W dzisiejszym wpisie porównanie między dwoma słówkami, które na język polski tłumaczymy jako wiedzieć, znać. 知道 zhīdào – wiedzieć, znać, zdawać sobie z czegoś sprawę. 道 oznacza Drogę, jest to pojęcie filozoficzne, odnosi się do taoizmu. Jest to Droga, której poznanie daje nam oświecenie, innymi słowy jest to poznanie najwyższych prawd, zrozumienie wyższych spraw itp. Rozumienie, […]

Porównanie 根据 gēnjù oraz 按照ànzhào

Dziś dwa słowa, których użyjemy jako polskie „według…”, „zgodnie z…”. Jaka jest różnica? 根据 gēnjù – używane raczej jeśli chodzi o różnego rodzaju zasady, prawa, doświadczenia, opinie. Często wynik czegoś, coś jest na jakiejś podstawie, np. „Film jest na podstawie książki”. Może pełnić też funkcję rzeczownika. 根据 jest odpowiedzią na pytanie dlaczego?, jest to ocena sytuacji. […]

Porównanie 怕 pà, 害怕 hàipà oraz 恐怕 kǒngpà

Dziś pod lupę bierzemy słówka oznaczające stan, w którym czegoś się boimy. 怕 pà – czasownik najszerszy znaczeniowo, może być używany do ludzi, rzeczy, zwierząt itp. Z racji tego, że jest to czasownik jednosylabowy, musimy dodać do niego czasownik lub rzeczownik, który określi, czego się boimy. Przykłady zdań: 工人不怕苦不怕累提前完成了工作。Gōngrén bù pà kǔ bù pà lèi tíqián […]

Porównanie 本来 běnlái i 原来 yuánlái

Dziś dwa słówka, które na język polski można przetłumaczyć jako początkowo, pierwotnie. 本来 běnlái – Użyjemy, kiedy chcemy zwrócić uwagę, że dana rzecz/zjawisko jest tu od początku, coś co wszyscy znają, wiedzą, że takie jest, coś zgodne z zasadami lub przyjętymi wcześniej normami. Często w zdaniach wprowadzających kontrast, aby pokazać, że wydarzyło się coś niespodziewanego, zmieniły […]

Porównanie 奇怪 qíguài i 古怪 gǔguài

Dziś dwa słówka, które przydadzą nam się, kiedy będziemy chcieli powiedzieć, że coś jest dziwne, nietypowe. 奇怪 qíguài – dziwne w znaczeniu „nie pasujące do naszych wyobrażeń lub wcześniejszych doświadczeń”, także coś, co jest nam nieznane. 奇怪 to słowo z gamy słownictwa podstawowego, używane raczej potocznie, jednak umieszczenie go w formach pisemnych nie jest błędem. Powyższy […]

Porównanie 介意 jièyì i 在意 zàiyì

Dzisiaj słówka, które przydadzą nam się w sytuacji, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś się czymś przejmuje, bierze coś do siebie. Oba omawiane to czasowniki, a różnica między nimi leży w ich znaczeniu. 介意 jièyì – można przetłumaczyć jako „brać coś do siebie”, „obrażać się”, „czuć się urażonym” i zazwyczaj słówko to ma negatywny wydźwięk Przykłady zdań: […]

Porównanie 烦恼 fánnǎo i 苦恼 kǔnǎo

Dziś dwa przymiotniki, które łączy wspólny znak 恼nǎo, który oznacza, że ktoś jest zmartwiony, smutny, zdenerwowany lub nieszczęśliwy. 烦恼 fánnǎo – 烦 można przetłumaczyć jako zirytowany, ale też zaniepokojony lub sprawiający problem. 烦恼 oznacza, że ktoś jest smutny, załamany i czymś się przejmuje, martwi. Często spotykane w utartym powiedzeniu 自寻烦恼zìxún fánnǎo, które oznacza, że ktoś zadręcza […]

Porównanie 深刻 shēnkè oraz 深邃 shēnsuì

Dziś dwa przymiotniki, które na język polski można przetłumaczyć jako „głębokie”. 深刻 shēnkè – dotyczy rzeczy, które osiągnęły pewien „głęboki” poziom. Używane zarówno w mowie jak i w piśmie. Może pełnić też rolę przysłówka. Częste kolokacje: 深刻的变化shēnkè de biànhuà – duże zmiany 深刻的变革shēnkè de biàngé – duże zmiany (bardziej rewolucyjne) 深刻的体验shēnkè de tǐyàn – mocne wrażenia 深刻的知识shēnkè […]

Porównanie 亲身 qīnshēn oraz 亲自 qīnzì

Dziś różnica pomiędzy dwoma słowami, które po polsku oznaczają kolejno „osobiste” i „osobiście”. 亲身 qīnshēn – osobiste, jego znaczenie jest węższe i jest mniej możliwości użycia 亲身niż 亲自, jest przymiotnikiem, w zdaniach pełni funkcję okolicznika lub przydawki Zazwyczaj w kolokacji z: 亲身体验qīnshēn tǐyàn – osobiste doświadczenia 亲身感受qīnshēn gǎnshòu – osobiste odczucie 亲身体会qīnshēn tǐhuì – osobiste doświadczenia […]

Porównanie 出租车 chūzūchē, 计程车 jìchéngchē oraz 的士 dīshì

W tym wpisie porównamy trzy słówka, które używane są na słowo taxi w języku chińskim. Słowa nie mają różnic w znaczeniu, ale używane są w różnych regionach Sinosfery. 出租车 chūzūchē – używane w Chinach Kontynentalnych. Jeśli chcemy zawołać taxi, to możemy powiedzieć “打出租车”,“打车” lub “叫出租车”. Przykłady: 我们现在可以打电话叫一辆出租车。 Wǒmen xiànzài kěyǐ dǎ diànhuà jiào yī liàng chūzū […]